top of page

Jednorázová konzultace

Jednorázové konzultace slouží k prozkoumání situace, a k najití řešení problémů, návrhem krizových plánů nebo načrtnutí možných změn. Jednorázové konzultace preferujeme formou osobní schůzky v libovolném časovém rozpětí dle potřeb klienta. Konzultace mohou řešit otázky z pohledu IT, grafiky i marketingu. Na konci setkání předáme klientovi nástin možností, případně předlohu pro grafiku.
Rozhodnete-li se pro opakovanou spolupráci nebo další námi nabízení služby odečteme částku jednorázové konzultace od budoucí spolupráce.

Kotva 1
bottom of page