top of page

Kreativní a estetická stránka komunikace

První kontakt přes online platformy se značkou bývá zpravidla vizuální, a je tak na snaze klientovu pozornost upoutat a vyvolat zájem během prvních 4 vteřin. Grafická podoba webových stránek či e-shopu by měla korespondovat s brandem. Grafické zpracování podoby webových stránek je zahrnuto do předchozí nabízení služby, produktové fotografie jsou doplňková služba.

Kotva 1
bottom of page