top of page

Strategie a marketing

Marketingový plán je velký krok k úspěšnému podnikání a plnění cílů firmy. Díky zkušenostem v oboru jsme schopni sestavit marketingový plán pro vaši firmu. Strategický marketing je klíčovým pohledem na firemní postavení a vymezení vůči stakeholders, a naší snahou bude co nejlépe pracovat s dostupnými informacemi a daty, které mohou poukázat na příležitosti a poodhalit hrozby.

Pro sestavení marketingového plánu upřednostňujeme předání formou osobního setkání, zadání projektu a následná průběžná komunikace může probíhat online formou dle preferencí klienta.

Kotva 1
bottom of page