top of page

Retail marketing a in-store komunikace

Že je podstatný prvotní kontakt se značkou je pravidlo, kterým je třeba se řídit nejen v online komunikaci, ale i v místě prodeje, kde klient má možnost značku a produkty vidět v reálném světě. In-store komunikace pro většinu obchodníků začíná a končí u zraku. Vizuální slepota je tak u velkého množství klientů hlavním důvodem, proč může být vaše značka přehlížena. Komunikace v místě prodeje má oproti on-line komunikace nespornou výhodu působit na všechny klientovi smysly. Multisenzorický marketing je ve světě trendy už několik let, český trh je zatím v této oblasti marketingu v počátcích. Nebojte se klienty oslovit skrze chuťové či čichové buňky, sluch či hmat. Nedílnou součástí komunikace v místě prodeje je správné uspořádání a organizace prodejní jednotky/prodejního místa a jeho design, multisenzorická komunikace, POP a POS komunikační prostředky, atp. 

Retail je prostor, ve kterém lze předvést přidanou hodnotu značky v pravém slova smyslu a dostat se do podvědomí cílové skupiny – a s tím my vám rádi pomůžeme.

Kotva 1
bottom of page