top of page

Vera Cakes

Zadání: Požadavek byl najít vhodné motto pro kulinářské domácí výrobky Veroniky Š.
vytvořit vizitky, které by korespondovaly s již zavedenou grafickou podobou loga na sociálních sítích. Součástí zadané práce je i sestavení marketingového plánu pro firmu Vera Cakes a možné návrhy expanze podniku. 

Insight: Veronika Š. se věnuje cukrářské tvorbě několik let, ale až nyní se rozhodla komunikovat s klienty jinou cestou než přes sociální sítě, pro tvorbu webu je dle jejích slov příliš brzy, a tak prozatím volí ekonomicky méně náročnou cestu a to vizitky k objednávkám a na hotelové recepce, kam dodává své výrobky. Motto by mělo vystihovat její tvorbu a nebýt příliš vyzývavé. Grafická podoba loga je uváděna už dva roky a tak jej nechce pekařka měnit, a tím své klienty zmást. Signature barvy jsou – zlatá a starorůžová. Veronika spolupracuje s moravskými hotely a dodává své poctivé dezerty jim, v budoucnu by se ráda věnovala pečení na svatby a další eventy. Jejím vrcholem je vlastní kavárna. 

Výsledek: Grafická podoba vizitek plně koresponduje s brandem Vera Cakes a osobností majitelky, je decentní s tradičním vzhledem, svou jednoduchostí nechá vyznít hlavní sdělení – motto, které vyzývá k osobní zkušenosti a ochutnání produktů od Vera Cakes. Pro zachování obchodního tajemství nebudeme zveřejňovat marketingový plán.

1.png
2.png
bottom of page